Biyoelektrik

Biolectric_process_en_1

80 inekli bir çiftlikten çıkan gübre yıllık CH₄ emisyonu yılda 110 160 kg CO₂ eşdeğerine eşittir.

Bir Biyoelektrik biyogaz kurulumu yerleştirildiğinde bu CH₄, her yıl yol tutan 110 arabanın enerjisi kadar, yeşil enerji ve ısıya dönüşür.

Biolectric_process_en_2

Biyoelektrik biyogaz kurulumu, günlük digestate depolama reaktöründen sabit miktarda gübre pompalar ve gübre çukurunu boşalan hacim miktarınca taze gübre ile doldurur. Bu süreç tamamen otomatiktir ve gözetim altında yapılır.

Biyogaz, anaerobik fermantasyon yoluyla reaktör içinde meydana getirilir. Gaz daha sonra saflaştırılır ve yanmalı bir motorda yeşil enerjiye dönüştürülür. Bu enerji çiftlikte elektrik ve ısı formunda kullanılabilir.

 

FAYDALARI

 İyi Yatırım

 

Çünkü elektrik daha pahalı olmaya devam ediyor. Çünkü zaten bu kaynaklara sahipsiniz. Çünkü sizin çiftliğinize uygun. Çünkü güneş her zaman parlamıyor. Çünkü rüzgar her zaman esmiyor.

 Kendini Öder

 

Çünkü sürekli yeşil enerji üretirsiniz. Çünkü artan elektrik fiyatlarına bağımlılığınız kalmaz. Çünkü sıcak su üretirsiniz. Çünkü gübreniz daha sıvı hale gelir. Çünkü gübre daha çabuk emilir. Çünkü sabit giderleri kontrol altına alırsınız.

Korursunuz

 

Çünkü CO₂  etkisini azaltırsınız. Çünkü kokuyu azaltırsınız. Çünkü CH₄’ü atmosferin dışında tutarsınız. Çünkü çevreyi düşünüyorsunuz. Çünkü gelecek nesilleri düşünüyorsunuz.

Kendi çiftliğinizin gübresini YEŞİL ENERJİYE dönüştürün

 

Gıda ve enerji arasında bir rekabet yok. Üretim fazlası veya atık bitkilerden kaynaklı koku veya ses yok. Kendi gübreniz, kendi üretiminiz, kendi tüketiminiz: Hiçbir gizli ulaşım maliyeti veya emisyon yok. Hammaddeniz olan gübre yenilenebilir ve ücretsizdir.

Artık artan enerji fiyatına bağımlılık yok

 

Kendi yeşil enerjinizi üretir ve kullanırsınız. Yeşil enerji sertifikası ile üretilen yeşil enerjiden kWh başına sabit bir fiyat elde edersiniz. Kısa zamanda kendini amorti eder.

Neden paket çürütücü almalısınız?

 

Bioelectric Cep Çürütücü’nün bazı belirgin avantajları vardır:
artık yükselen elektrik faturaları yok, ücretsiz sıcak su, çiftçinin gelirinde  çeşitlilik, gübreniz için katma değer, daha fazla sıvı gübre ve daha hızlı besin emilimi, ve patentli reaktör binası ile tam otomatik bir gübre gaz tesisi..

ÖZELLİKLERİ

Şimdi ne olacak?

Cep çürütücümüzün kullanışlılığından eminsiniz ve çiftliğinize bir tane kurmak istiyorsunuz. Fakat gerekliliklerin ne olduğunu bilmiyorsunuz. En küçük çiftliğin bile bizim yeni yeşil enerji teknolojimizden fayda elde ettiğini göreceksiniz. Ve size büyük bir geri dönüş sağlayacak.

Neye ihtiyacınız var?

En az 1500 m³ sıvı gübre ve tarlanızdan ayıracağınız yaklaşık 200 m² alan.

Bizden ne alacaksınız?

Kullanıma hazır, 44 kW – 10 kW kapasiteli bir cep çürütme tesisi. Çiftliğinizden çıkan gübreyi kullanarak size yeşil enerji üreten zahmetsiz, tam otomatik mono çürütme. Enerji üretici ve dağıtıcılarından ve giderek artan enerji fiyatlarından bağımsız olacaksınız. 6 yıl içinde kendini amorti eden bir tesis.